Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver vår hantering av personuppgifter.
Kontakta oss på info@netselect.se om du har några frågor om användandet av dina personuppgifter.
Genom att välja Netslect.se i din webbläsare och använda vår information och service godkänner du användandet av dina personuppgifter i enligt med villkoren i denna policy.

Innehåll

 1. Definitioner
 2. Principer för skydd av personuppgifter 
 3. Dataägarens rättigheter till personuppgifter
 4. Uppgifter som hanteras
 5. Hur vi hanterar dina personuppgifter 
 6. Vem kan få tillgång till personuppgifter
 7. Hur säkrar vi dina personuppgifter
 8. Information om cookies

Definitioner

Personuppgifter – information relaterad till en identifierad eller oidentifierad person.
Datahantering – en hantering eller flera hanteringar som genomförs av personuppgift eller flera personuppgifter.
Dataägaren – en verklig person för vilken vilken personuppgifter hanteras.
Barn – en verklig person under 18 år.

Principer för skydd av Data

Vi garanterar att nedanstående principer följs för att skydda personuppgifter:

 • Vår hantering har sin grund i gällande lagar och regelverk.
 • Vi tar alltid hänsyn till dina rättigheter innan vi hanterar personuppgifter.
 • Vi samlar inte mer information än vad som är nödvändigt för att hantera din användning av Netselect.se.
 • På begäran förser vi dig med information om hantering av dina personuppgifter.
 • Hanteringen är begränsad till en tidsperiod. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs.
 • Vi göra vårt bästa för att säkerställa att uppgifterna är korrekta.
 • Vi gör vårt bästa för att säkerställa integriteten och omöjliggöra obehörig spridning av personuppgifter.
 • Vi säljer ej personuppgifter till 3:e part.

Dataägarens rättigheter

Dataägaren (personen) har följande rättigheter:

 1. Rätt till information – med det menas att du har rätt att veta att dina personuppgifter hanteras, vad som samlas in och varför och vem som hanterar uppgifterna.
 2. Rätt till tillgång – med det menas att du har rätt att få ta del av de personuppgifter som samlats om dig.
 3. Rätt till korrigering – med det menas att du har rätt att begära att personuppgifter justeras, helt eller delvis.
 4. Rätt till borttagande – med det menas att du har rätt att begära att personuppgifter raderas, helt eller delvis.
 5. Rätt till att motsätta dig hantering – med det menas att du i speciella fall har rätt att motsätta dig att personuppgifterna  används, exempelvis för marknadsföring.
 6. Rätt att lämna in klagomål – med det menas att du har rätt att inlämna klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Uppgifter som hanteras

Information som du har lämnat till oss
Exempel på sådan information är din e-mail adress, namn, fakturaadress, leveransadress etc – i huvudsak information som behövs för att leverera varor eller tjänster till dig eller för att utöka kommunikationen mellan oss i syfte att öka kundnöjdheten.

Information som automatiskt registreras om dig 
Detta är sådan information som automatiskt sparas av cookies och ev. andra webbverktyg.  Exempel på sådan information är, innehåll i din varukorg, din IP adress, din beställningshistorik etc. Denna information används för att underlätta för dig som kund vid användandet av sidan.

Information från våra partners
Vi kan komma att få information från våra kända och accepterade partners om personuppgifter som de har laglig grund för att dela med oss. Detta är antingen information som du har lämnat till dem eller information som samlats in av dem på lagliga vägar.

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • tillhandahålla den service som erbjuds i webbutiken. Detta inkluderar exempelvis registrering av användarkonto; förse dig med information om andra varor och tjänster som du har efterfrågat och kommunicera med dig om erbjudanden om dessa varor och tjänster; kommunikation och interaktion med dig och information till dig om förändringar av våra varor och tjänster.
 • tillhandahålla bästa möjliga kundservice.
 • uppfylla skyldigheter enligt lag eller kontrakt.
 • för att sända personligt anpassade produkt- eller tjänsteerbjudanden.
 • för att administrera eller analysera kunddatabasen för att kunna utveckla och anpassa kvalitén, sortimentet och tillgängligheten på varor och tjänster.
 • för genomförande av enkäter för att mäta kundnöjdheten.

Vem kan få tillgång till personuppgifter

Vi delar inte eller lämnar ut dina personuppgifter till obekanta. Personuppgifter kan i undantagsfall utbytas till oss kända och accepterade organisationer i syfte att lämna den service som vi tillhandahåller i vår webbutik. Detta görs exempelvis om du anmäler dig till att erhålla regelbunden information om nyheter och erbjudanden från oss.

Hur säkrar vi dina personuppgifter

Vi gör vårt yttersta för att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi använder oss av professionella protokoll för kommunikation och hantering av personuppgifter vilket gör att vi använder HTTPS.  Vi har uppsikt över våra system för att identifiera eventuell sårbarhet.

Även om vi gör vårt yttersta kan vi inte garantera full säkerhet. Vi lovar dock att snabbt hantera eventuella säkerhetsproblem som uppstår och anmäla sådant till ansvarig myndighet. Vi kommer också meddela dig om det finns några hot som påverkar dina rättigheter och intressen.  Vi avser göra vad vi kan för att förebygga sådana säkerhetsrelaterade problem.

Om du har ett konto hos oss bevara användarnamn och lösenord på ett säkert sätt.

Barn

Vi har inte för avsikt att samla in eller arkivera personuppgifter om barn.

Cookies och andra funktioner som vi använder

Vi använder cookies och/eller annan liknande teknologi för att analysera hur kunderna använder butiken, administration av butiken och för att samla information om användare av sidan.

En cookie är en liten textfil som sparas in din dator. Cookies innehåller information som används för att få butiken att fungera. Det är bara vi som kan ha tillgång till cookies som skapas av vår webbsida. Du kan kontrollera cookies i din webbläsare. Väljer du i webbläsaren att stänga cookies så kan det hindra dig från att använda vissa funktioner.

Du kan ta bort cookies som sparas i din dator via inställningar i din webbläsare.

Ändringar till denna Policy

Vi reserverar oss till rätten att ändra i denna integritetspolicy.
Senaste förändringen gjordes den 12 November 2020.