Info

Samarbete med Pingstkyrkan Renströmmen

Pingstkyrkan Renströmmen i Norrköping har under många år haft försäljning av böcker och musik. När COVID-19 bröt ut innebar det att Gudstjänsterna under flera månader ställdes in och ersattes av webb sändningar. Försäljning i den fysiska butiken vid Gudstjänsterna upphörde nästan helt och hållet. Tanken väcktes att starta försäljning på internet som ett komplement och som en service till kunderna i Renströmmen Bok & Musik.

Då startades ett samarbete med Netselect.se. När du handlar här köper du varorna av Netselct.se och betalar till Netselect.se.  Allt sker i samarbete med Renströmmen Bok & Musik som är en del av Pingstkyrkan Renströmmen i Norrköping.

Liknande produkter